LYNCIS

Lyncis Online Element Analizörleri, konveyör bant üzerindeki cevherlerin içeriklerini elementer veya bileşik olarak gerçek zamanlı olarak ölçen, plazma teknolojisine dayalı optik analizörlerdir. Cihazda herhangi bir radyoaktif kaynak bulunmaz dolayısıyla X-Ray, Gama veya Nötron radyasyonu yaymaz. Bir tesiste cevherin kimyasal kompozisyonunun belirlenip takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Fakat, bu işlemin klasik yöntemlerle laboratuvar ortamında yapılması uzun saatler sürmekte, kimi zaman sonuçlar ancak ertesi gün alınabilmektedir. Bu durum, hammaddenin tesise beslenmesinde, üretimin herhangi bir aşamasında ya da nihai üründe uygunsuzlukların belirlenip gerekli önlemlerin anında alınmasını imkânsız kılmaktadır. Diğer taraftan, birçok tesiste cevherle birlikte çeşitli kimyasallar girdi olarak kullanılmakta ve bu kimyasalların dozajlamasının tesise giren cevherin niteliğiyle birlikte ayarlanması gerekmektedir. Klasik yöntemlerle bu işlem mümkün olamamaktadır. Lyncis analizörleri anlık olarak ölçüm yaptığı için gerekli ayarlamalar da zamanında yapılabilmektedir. Lyncis analizörler hemen hemen bütün elementleri ölçebilme yeteneğine sahiptir. Sonuçlar, element bazında alınabileceği gibi bileşik bazında da (H₂O, SiO₂, CaO, MgO, Fe₂O₃ vs.) alınabilir.
Lyncis analizörler aşağıdaki işlemler için kullanılabilir.
Gerçek Zamanlı Proses Optimizasyonu
Hassas Harmanlama
Cevheri Tenörüne Göre Sınıflandırma
Ürün Kalite Kontrolü

Daha fazla bilgi için tıklayınız.