FLOTTWEG

Flottweg 60 yılı aşkın tecrübesi ile santrifüj ve seperatör üretimi yapmaktadır. 2 fazlı ve 3 fazlı ayırım yapabilen Flottweg makinaları katı-sıvı, katı-sıvı-sıvı ayırımı gibi çeşitli ihtiyaçlara çözüm sağlayabilmektedir. Tüm dünyada 10.000’den fazla Flottweg ürünü başarıyla çalışmaya devam etmektedir.
Flottweg Dekantör: Yüksek oranda katı içeren katı/sıvı karışımlarının ayrılması gerektiğinde, dekanter santrifüjler tercih edilen çözümdür. Her Flottweg dekantör santrifüj, 60 yılı aşkın santrifüj tasarımından ve sunulan 1.000'den fazla uygulamadan edinilen tecrübe ile üretilir. Katı-sıvı ayrımında kullanılan filtrelerin aksine, dekantör santrifüjler kesintisiz çalışır.
Dekantörlerin temel çalışma prensibi; besleme bölgesine beslenen karışımdaki fazların döngüsel ivme ile birbirinden ayrılması, katı fazın, daha yüksek yoğunluğa sahip olduğu için tamburun çeperinde toplanması, helezon kanatlarının katıyı sıyırarak ve sıkıştırarak deşarj noktasına taşıması şeklinde özetlenebilir. Sıvı faz ise yer çekimi etkisiyle sistemi terk eder. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.